Tuyến Metro Số 1 TP HCM

Vào ngày 13/11/2019 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 4856/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro số 1 TPHCM ( Bến Thành – Suối Tiên) với một số nội dung điều chỉnh trong đó: Thông tin tổng quan tuyến Metro Số 1 TP … Continue reading Tuyến Metro Số 1 TP HCM